Spring Exhibition ” Colors” at UPA

През месец Април Милена Бочукова взе участие в пролетната изложба “Цветове” на ДПХ със скулптурата “Лотос”.


Spring Exhibition ” Colors” at UPA

През месец Април Милена Бочукова взе участие в пролетната изложба “Цветове” на ДПХ със скулптурата “Лотос”.